De Atletencommissie van NOC*NSF is de schakel tussen (top)sportbeleidsmakers en topsporters in Nederland. Zij zet zich in voor een optimaal topsportvriendelijk beleid. Via diverse kanalen – waaronder de website en nieuwbrieven – communiceert zij met haar achterban. Ik vind het leuk en waardevol de Atletencommissie hierbij te helpen.

Voorbeeld
Website Atletencommissie NOC NSF