Wat kun je doen om jongeren of juist ouderen aan het sporten te krijgen? Passen die initiatieven binnen het huidige sportaanbod of moet er in de toekomst een andere koers gevaren worden?  Hoe dien je een subsidieaanvraag in? Wat komt er allemaal bij kijken. Deze en vele andere vragen stonden centraal op symposia van Kenniscentrum Sport. Wat was de rode draad in het symposium? Mijn specialiteit is om van ingewikkelde onderwerpen een helder en leesbaar verhaal te maken.

Voorbeeld
Website artikelen alles over sport

Sport, maak ook gebruik van EU-subsidie

Integer sportbesturen. Hoe doe je dat?

European Sports for All Games stimuleert lokale sportdeelname