De topsport in Nederland staat op een hoog niveau. Dat vraagt veel van topsporters, maar ook van de organisatie erachter. NOC*NSF/Atlete Services faciliteert topsporters op elk mogelijk vlak. Een onderdeel daarvan is de juridische overeenkomst tussen de topsporter en de sportbond en de bijbehorende handleiding. Zonder het juridische karakter geweld aan te doen heb ik deze teksten geredigeerd. Het is voor een ieder van belang dat deze teksten eenduidig en helder zijn.

Voorbeeld
Website Topsportafspraken NOC NSF